Basecap Signal - PVC Su İzolyasiya Membranı

Basecap Signal Homogen PVC Su İzolyasiya Membranı:

UV Dayanıqsız, metal çərçivəsiz, isti hava qaynağı ilə birləşdiriləbilən, signal təbəqəli yumuşaq PVC su izolyasiya membranıdır.

Tətbiq sahələri:

  • Bina bünövrə və pərdə su izolyasiyası
  • Ballastlı damların sudan izolyasiyası
  • Rütubətli məkanlarda nəmdən izolyasiya
  • Yer altı dəhlizlərin və keçidlərin sudan izolyasiyası
  • Anqarların, döşəmələrin sudan izolyasiyası
  • Avtomagistral-Metro tunellərinin sudan izolyasiyası
  • Armatur karkaslı beton damların sudan izolyasiyası
  • Bina deformasiya sistemlərinin sudan izolyasiyası

İstifadə üstünlükləri:

» EN 13967 Keyfiyyət Standartlarını təmin edən yüksək keyfiyyət

» Bitki köklərinə dayanıqlı material

» Ağır metallar tərkibsiz və təkrar istehsalata yararlı ekoloji material

» Parçalanmaya və çereməyə davamlı homogen məhsul

» Yüksək elastiklik xüsusiyyəti.

» Qabarit stabilliyinə sahib material

» -25 C temperaturda elastikliyini mühafizə edə bilmə xüsusiyyəti

» Yüksək yırtılma davamlılığı və zərbəyə dayanıqlığı

» İsti hava qaynağı ilə keyfiyyətli və asan tətbiq olunma imkanı

» -35 °C və +85 °C temperatur intervalında sudan izolyasiya imkanı


Texniki xüsusiyyətlər:

Xüsusiyyətləri

Min. Tələb olunan dəyər     ( EN )

Test nəticəsi

Ölçü vahidi

Test Metodu

Su keçirməzlik

Keçirməyən

Keçirməyən

-

EN 1928 (B)

Yaşlandırmadan sonra su keçirməzlik

Keçirməyən

Keçirməyən

-

EN 1296 və EN 1928 (A)

Görünən qüsur təyini

Qüsursuz

Qüsursuz

-

EN 1850-2

Dartılma müqaviməti

> 15

> 18

N/mm2

EN 12311-2

Qopma Uzanması / Elastiklik

> 250

> 300

%

EN 12311-2

Statik yük davamlılığı

> 20

> 22

Kg

EN 12730 (B)

Zərbə davamlılığı

> 450

> 800

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma davamlılığı

> 300

> 330

N

EN 12310-1

Yanğına qarşı müqavimət

E kateqoriyalı

E kateqoriyalı

-

EN 13501-1

Əlavə yer müqaviməti

> 600

> 800

N/50mm

EN 12317-2

Su buxar keçirməzliyi təyini

25500 ± 7500

25500 ± 7500

u

EN 1931

Birləşmə yeri soyulma müqaviməti

> 150

> 155

N/50 mm

EN 12316-2

Qabaritlərin dayanıqlığı

< 2

< 2

%

EN 1107-2

Soyuqda elastiklik dayanıqlığı

<-25

< -25

°C

EN 495-5


SUDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ