Drenaj

Drenaj sistemi iki əsas vəzifələri yerinə yetirir:

  1. Drenaj özülü.
  2. Sahənin drenajı.

Sahənin drenajı tikilinin istismar müddətini bir neçə onillik müddətinə uzatmaq qabiliyyətinə malikdir, çünki özündə drenaj və drenaj sistemləri əks etdirən qurğular nəmi tez kənarlaşdırırlar və qruntun sürüşməsinə yol vermirlər. 

Drenasuyuqurğularkeçməsindən qorunması, binaların özüllərinin saxlanılması bərk edilməsi, konstruksiyaya filtrasiya təzyiqinin azaldılması məqsədilə tətbiq edilir. Belə drenajlar sahənin meydançalarının yollarının quru vəziyyətdə saxlanmasıəkilmiş bitkilərisisteminin çürüməsinin qarşısını alınması, özülün və podval otaqlarının artıq nəmdən qorunması üçün lazımdır.


SUDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ