Polimerik Bitumlu örtük

Polimerik bitumlu örtük, APP (Atactic Polypropylene), APP və digər termoplastiklərlə sintez edilmiş, SBS (Styrene Butadiene Styrene) əsaslı polimerik bitumla bağlanmış su izolyasiya məhsuludur. İsti asfalt və ya odla püskurmə ilə tətbiq olunan membranlardır.

İstifadə edilən məkanlar:

  • dam
  • terassa
  • bünövrə
  • torpaqla təmaslı pərdə divarları
  • su kanalları
  • körpülər
  • tunellər

Hər növ inşaat və tikinti işlərində ərazinin iqlim xüsusiyyətindən aslı olmayaraq su izolyasiya məqsədi ilə istifadə olunur.

 

Qeyd: tikintinin tipindən aslı olaraq membranlar tam, qismən  yapışdırıla və ya sərbəst  olaraq  sərilə  bilər.

Qalınlıqları, 2.3.4 və 5 mm arasında dəyişir.

Eni 100 sm,

Uzunluq 800/1000/1500 sm.

Hər rulon 8/10/15 m2 ölçüsündədir.


SUDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ