LDPE

LDPE- neftdən alınan termoplastdır.

LDPE- antioksidantın, absorbsiya olunan ultrabənövşəyinin və boyaq maddələrinin yüksək təzyiqli polietilenə qatılması yolu ilə hazırlanır və maye su və su buxarı üçün effektiv səddi təmin edir. LDPE, HDPE ilə müqayisədə daha az sərtliyə, möhkəmliyə və davamlığa malikdir, lakin ondan daha elastikidir.  Mexaniki təsirlərə, korroziyaya, soyuq və oda yüksək davamlıdır, eləcə də kimyəvi davamlığa malikdir və dəliklərə qarşı davamlıdır.

LDPE geomembranı əsas etibarı ilə,

  • bəndlərdə
  • su anbarlarında
  • metrolarda
  • süni göllərdə
  • bəzi sənaye hidroizolyasiya layihələrində 

tətbiq olunur.


SUDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ