HDPE

HDPE –  yüksək sıxlıqlı polietilendən, qatrandan və antioksidantlar, işıq sabitləşdirməsi, qurum və sairə kimi əlavədən istehsal edilir.

HDPE, LDPE-dən daha az elastikdir, ancaq daha yüksək xüsusi davamlılığı verir. O eyni vaxtda yüksək temperaturlara davamlıdır və müstəsna kimyəvi və ultrabənövşəyi müqavimət xüsusiyyətlərinə malikdir, bu da onu olduqca səmərəli məhsul edir. Cürbəcür həlledicilərə davamlı və geniş istifadə spektrinə  malikdirlər: zibil quyusu (tanklar) sənaye və kənd təsərrüfatı tullantı suları, qrunt sularının çirklənməsinin  qarşısını  almaq  üçün  avtodayanacaq - ların,  avtomobil yanacaq doldurma stansiyalarının, avtomobil yollarının izolyasiyası, suvarma kanallarının, bəndlərin, torpaq bəndlərinin izolyasiyası, suyun göldən, dənizdən, çay kanalından, içməli su rezervuarlarından və texniki su rezervuarlarından axıb getməsindən qorunması, inşaat sənayesinin izolyasiyası üçün istifadə edilir.

HDPE texniki məhsuldur və xüsusi qaynaq təchizatı tələb edir.


SUDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ