PVC İçməli Su anbarı izolyasiya membranı

PVC membran - sudan izolyasiya materialıdır.

Metal çərçivəsiz, isti hava qaynağı ilə birləşdiriləbilən, antimikrobakterial xüsusiyyətli, içməli və texniki su anbarlarına  tətbiq olunan yumuşaq steril PVC su izolyasiya membranıdır.

İstifadə olunur:

  • tunellər
  • metrolar
  • bina bünövrə və pərdələri
  • hovuzlar
  • su bəndləri
  • neft sahələri
  • beton boruları
  • su depoları
  • teras və dam örtükləri
  • süni göllərdə və s.

Üstün   cəhətləri:

» EN13967 Keyfiyyət Standartlarını təmin edən yüksək keyfiyyət

» Antimikrobakterial xüsusiyyətli

» İçərisində mövcud olan suyun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini dəyişmir.

» Üzərində yosun və bakteriyaların çoxalmasına şərait yaratmır

» Ağır metallar tərkibsiz və təkrar istehsalata yararlı ekoloji material

» Parçalanma  və çürümyə davamlı homogen məhsul

» Yüksək elastiklik xüsusiyyətli

» Qabarit satbilliyinə sahib material

» -25 C temperaturda elastikliyini mühafizə edə bilmə xüsusiyyətli

» Yüksək yırtılma davamlılığı və zərbəyə dayanıqlığı

» İsti hava qaynağı ilə keyfiyyətli və asan tətbiq olunma imkanı.

» -35 °C və +85 °C temperatur intervalında su izolyasiyası imkanı.

Mexaniki zərbələrə, çəkmə və uzanmaya, korroziyaya, soyuğa və yanmaya yüksək davamlıdır. Asan kəsilir və istifadə olunur. Bir – birinə xüsusi qaynaq aparatı ilə  600 С qaynaq edilir. Fiziki xüsusiyyətlərini zamana görə dəyişmir.


Texniki xüsusiyyətlər:

Xüsusiyyətləri

Min. Tələb olunan dəyər( EN )

Test nəticəsi

Ölçü vahidi

Test Metodu

Su keçirməzlik

Keçirməyən

Keçirməyən

-

EN 1928 (B)

Yaşlandırmadan sonra su keçirməzlik

Keçirməyən

Keçirməyən

-

EN 1296 və EN 1928 (A)

Görünən qüsur təyini

Qüsursuz

Qüsursuz

-

EN 1850-2

Dartılma müqaviməti

> 15

> 18

N/mm2

EN 12311-2

Qopma uzanması / Elastiklik

> 250

> 320

%

EN 12311-2

Statik yük davamlılığı

> 20

> 22

Kg

EN 12730 (B)

Zərbəyə davamlılığı

> 450

> 800

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma davamlılığı

> 300

> 330

N

EN 12310-1

Yanğına qarşı müqavimət

E kateqoriyalı

E kateqoriyalı

-

EN 13501-1

Əlavə yer müqaviməti

> 600

> 800

N/50mm

EN 12317-2

Su buxarı keçirməzliyi təyini

25500 ± 7500

25500 ± 7500

u

EN 1931

Birləşmə yerlərinin soyulma müqaviməti

> 150

> 155

N/50 mm

EN 12316-2

Qabaritlərin dayanıqlığı

< 2

< 2

%

EN 1107-2

Soyuqda elastiklik dayanıqlığı

<- 25

< -25

°C

EN 495-5


SUDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ