EPS- İstidən və soyuqdan izolyasiya məhsulu

EPS istifadə etməklə binaların isidilməsi və soyudulmasına sərf edilən enerji qənaəti maksimuma endirilir (60%). Zaman keçdikcə ovulmur, çürümür, korroziyaya uğramır və paslanmır, asan kəsilir və istifadə olunur, fiziki xüsusiyyətlərini zaman keçdikcə itirmir, yüksək suyu və nəmi dəfetmə xüsusiyyətinə malikdir. 

İstifadə edilən məkanlar: çöl divarların xaricdən istilik izolyasiyası məqsədilə istifadə olunur.

Ekspand Polistren Köpük (EPS)

 • Polistiren xammalının, su buxarı ilə təması nəticəsində, xammal qranulalarının içərisində olan pentan qazının qranulaları şişirməsi və bir-birlərinə yapışdırması ilə meydana gəlir.
 • Tətbiq olunma yeri və məqsədinə görə müxtəlif ölçü və texniki xüsusiyyətlərdə, fərqli formalı kənar və səth şəkillərində lövhə və qəlib olaraq istehsal olunmaqdadır.
 • İstilik izolyasiyası və qablaşdırma məqsədilə istifadə olunur.
 • İstilik keçirmə dəyəri λ ≤ 0,040 W/mK’dir.
 • Su buxarı diffuziyasına qarşı müqavimət faktoru μ = 20-100’dür.
 • İstifadə olunma temperatur intervalı -50/+75°C aralığındadır.
 • Kapilyar əmiciliyi yoxdur.
 • Asit və əsəs kimyəvi maddələrə davamlı olsa da, baca qazları, metan qrupu qazları, benzin qrupu, efir və amin qrupu kimyəvi maddələrinə qarşı həsasdr.
 • Günəşin ultra bənövşəyi işıqlarına qarşı həssasdır.
 • TS EN 13501-1’standartına görə E və F kateqoriyalıdır.
 • BVQI tərəfindən ISO 9001 Keyfiyyət Etibarlılıq Sistemi, ISO 14001  Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi və OHSAS 18001 İşçi Sağlamlığı və İş Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemi Sertifikatlarına malik müəssisələrdə istehsal olunmaqdadır.
 • TS 7316 EN 13163 Standartına təbii EPS məhsullar, İnşaat Materialları İdarəçiliyi (89/106/EEC) çərçivəsində CE işarəsi daşımağa hazırdır.

İSTİDƏN VƏ SOYUQDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ