Daş yunu

Daş yunu – yaşayış , inzibati və sənayə binalarında suvaqlı xarici divar izolyasiya sistemlərində istilik, səs və yanğına davamlılıq məqsədilə istifadə olunur. Tikililərin ömrü boyu istilik və soyuğa qarşı izolyasiyasını təmin edilir. Binaların isidilməsi və soyudulması sərf edilən enerji qənaəti maksimuma endirilir (60%). Tərkibində bazalt qum olduğu üçün bitkilərdədə istifadə olunur.Günəş şüasının təsirinə məruz qalmır və yığılma prosesi baş vermir. Zaman keçdikcə ovulmur, çürümür, korroziya uğramır və paslanmır. Asan kəsilir və istifadə olunur. Fiziki xüsusiyyətlərini zaman keçdikcə itirmir.
Daş yunu,
 • Yerli məhsul kimi təmin edilən inorganik xammal olan bazalt daşının 1350°C-1400°C’ temperaturda əridilərək əlyaf halına gətirilməsi nəticəsində istehsal olunur.
 • İstifadə yeri və məqsədindən asılı olaraq müxtəlif ölçü və txniki xüsusiyyətlərdə, müxtəlif örtük vastələrilə birlikdə olmaqla lövhə, boru və tökmə formalarında istehsal oluna bilir.
 • İsitilik izolyasiyası, səs izolysaiyası, akustik mühütün əldə olunması və yanğın izolyasiyası məqsədilə istifadə olunur.
 • İstilik keçiricilik dərəcəsi λ≤ 0,040 W/mK’dir.
 • Su buxarı diffuziyasına qarşı müqavimət faktoru µ=1’dir.
 • İstifadə olunma temperatu -50/+600, -50/+650°C intervalındadır.
 • İstiliyə və rütubət təsirinə məruz qalsa belə qabarit ölçülərini dəyişmir, deformasiyaya uğramır.
 • Zaman keçdikcə dağılmır, çürümür, kiflənmir, korroziyaya və paslanmaya məruz qalmır. Böcəklər və mikroorganizmlər tərəfindən tələf olunmur.
 • Higroskopik və kapilyar deyildir.
 • TS EN 13501-1’e standartına görə “yanmayan materiallar”olan A sinfindədir.
 • Saint-Gobain Isover Grünzweig+HartmannAlmaniya Sillan Lisenziyası ilə istehsal olunmaqdadır.
 • BVQI tərəfindən verilən ISO 9001 Keyfiyyət Etibarlılıq Sistemi, ISO 14001 Ətraf Mühüt İdarəetmə Sistemi və OHSAS 18001 İşçi Sağlamlığı və İş Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sertifiktalarına malik olan istehsal müəssisələrində istehsal olunmaqdadır.
 • TS 901-1 EN 13162 Standartının təbii Daşyunu məhsulları, İnşaat Materialları İdarəçiliyi (89/106/EEC) çərçivəsində CE işarəsi daşımağa uyğundur.

YANĞINDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ