İzoterm

İzoterm, xarici üzlük üçün iysiz, nəfəs ala bilən, yanğına qarşı davamlı, yüksək örtürk gücünə malik, istiliklə təmin edən səs keçirməyən örtükdür.

Bu tip örtüklər hər cür suvaq işlərnidə, ilkin fasad rənglənməsində, beton, metal taxta sətlərdə istifadə edilir. Məhsul sudan yüngüldür, belə ki, xüsusi çəkisi 0.8 q/sm3 təşkil edir. İstlik izolyasiyasını klassik istlik izolyasiaysı piltələri ilə ekvivalent izolyasiyanı təmin edir. Nəfəs almaq qabiliyyəti hər zaman içəriyə rütubətin sızmasının, kiflənməningöbəliyin, qabarmanın qarşısını alır. Su uzaqlaşdırıcı və izolyasiya xüsusiyyətlərtikilini xarici amillərin təsirindən qoruyur.

Tam quruma saatı 24 saat təşki edir.

Zərbəyə qarşı davamlıdır və deformasiyaya uğramır.

Çoxfunksionallı və asan tətbiq edilə biləndir.

Səs keçirmir.


İSTİDƏN VƏ SOYUQDAN İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ