Epoksi

Epoksi - termosetlər qrupundan kimyəvi bir qatrandır.

Suya, turşu və qələvilərə qarşı müqaviməti çox yaxşıdır. Müəyyən müddət sonra maye haldan bərk hala keçir və sonrakı ortalama 24 saat ərzində qurumağa başlayır (üzərinə basılabiləcək qədər bərklikdə) və təxminən 7 gün ərzində yekun sərtliyinə çatır.

İstifadə olunur:

  • Hava limanlarında
  • sənayə obyektlərində(zavod və fabriklər)
  • xəstəxanalar
  • universitetlər
  • ticarət və əyləncə mərkəzləri
  • uşaq əyləncə meydanaları və mərkəzlərinin izolyasiyaları
  • aviasiya texnologiyalarında və dənizçilik sahəsində. 

Kimyəvi maddələrə dözümlüdür, sürtünməyə və aşınmaya qarşı davamlı səthlər yaradır, dekorativ proqramlar geniş bir rəngarəngarəngliyinə malikdir, asan təmizlənər, gigiyenikdir. Epoksi materialdan sürüşkən olamayan bir döşəmə eldə edilə bilir, yağ və kimyəvi təsirlərə qarşı müqavimətlidir, estetikdir. Zaman keçdikcə xüsusiyyətlərini itirmir.


EPOKSİ İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ