Sututucu bant

Beton tökmə işlərində bəzi nöqtələrdə yarana biləcək deformasiyaları önləmək üçün boşluqlar buraxılır. Beton tökmə işləri hissə-hissə aparılarkən dik olaraq buraxılan boşluqlar - inşaat boşluqları, zəmin hərəkətləri səbəbi ilə inşaatda buraxılan boşluqlar isə - daralma şovları adlanır. Bu səbəbdən meydana çıxa biləcək deformasiyaların qarşısını almaq və belə boşluqlarda su sızmalarını saxlamaq üçün su tutucu bantlar istifadə olunur.

Material elastik olduğuna görə zəlzələyə dözümlüdür.

Su tutucu bantlar,

 • tunellər, 
 • metrolar, 
 • bina bünövrə və pərdələri, 
 • hovuzlar, 
 • barajlar, 
 • su anbarları, 
 • kanallar, 
 • körpülər, 
 • sulama kanalları, 
 • hidravlik stansiyalar, 
 • kanalizasiya sistemləri 

və.s. yerlərdə izolyasiya məqsədi ilə istifadə olunur.


SUTUTUCU BANTLAR