Geotekstil keçə

Geotekstil keçə 20% - poliamid, 80% - polyester əlyaftan olub dünya bazarında ən keyfiyyətli olanlardan biridir. İzolyasiya təbəqələri arasında çatlamalara qarşı daşıyıcı olaraq, su istilik izolyasiyası təbəqələrinin bir-birindən ayrılması, izolyasiyanın qorunması, drenaj borularının sarılaraq tıxanmasının qarşısını alınması, yollarda çökmələrin aradan qaldırılması geomembranın zədələnməməsi üçün xidmət edir. 

İstifadə olunur:

  • tunellər
  • metrolar
  • bina təməl və pərdəlari
  • barajlar
  • su anbarları
  • kanallar
  • körpülər və s. 

Yerlərdə su izolyasiyası  məqsədilə istifadə olunur. Geotekstil xarici təsirlərdən qorumaq üçün istifadə olunur .


GEOSİNTETİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI