Tencate GeoTube

Deniz yapıları

TenCate Geotube teknolojisi, çeşitli deniz ve hidrolik mühendislik yapılarında bu yapıların tasarımı ve inşaatı için kullanılan bir sistemdir. TenCate geomuhafaza teknolojisi su altında ya da diğer zorlu koşullarda kurulum ve motaj kolaylığı ile birçok koşulda kullanılabilmektedir. Geleneksel kıyı yapılarına alternatif düşük maliyetli bir çözüm getirmelerinin yanısıra yüksek dayanım ve performanslarıyla uzun süreli ve çevre dostu çözümler getirirler.

Kullanıldıklarında, bu ürünler çok dayanıklı ve yüksek performanslıdırlar. Ayrıca geleneksel kıyı yapıları inşaatı ile karşılaştırıldığında maliyetleri uygundur. Bu ürünler tarama malzemesi için yararlı bir kullanım sağladıkları gibi çevreyi de en az şekilde etkiler.

TenCate Geotube geomuhafaza teknolojisi, dalgakıran, iskele, liman ve atık muhafaza uygulamaları için global olarak kullanılmaktadır. Bu geomuhafazalar, kıyı erozyonunu engelleyerek sahil ve sahildeki yapıları korumalarının yanı sıra dolgu ve atık malzemelerin depolanması ve muhafazasında da rol oynarlar.


GEOSİNTETİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI