Portfolio

İSTİLİK İZOLYASİYASI VƏ FAYDALARI

İSTİLİK İZOLYASİYASI VƏ FAYDALARI

Qış aylarında meydana gələn istilik itkilərini və yay aylarında meydana gələn istilik qazanclarını azaltmaq üçün edilən əməliyyatlara “istilik izolyasiyası” deyilir. More