Səsdən İzolyasiya

Əsasən qapalı yerlərdə divar, döşəmə və tavana doğru gələn səsləri əks etdirən izolyasiyadır. Bu cür izolyasiyalarda yanmaz akustik lövhələr və kauçuk tərkibli süngərlər ən yaxşı nəticə verən materialardır.

Səsin divar, döşəmə və tavan ilə bir yerdən başqa yerə ötürülməsinin qarşısını almaq üçün həyata keçirilən bir prosesdir. Bu cür izolyasiyalarda daş yunu, mineral yun, şüşə yunu və püskürtmə üsulu ilə tətbiq edilən poleuretan köpük ən yaxşı nəticə verən materialardır.