EPOKSİ və U-CRETE YER ÖRTÜYÜ

Coating sistem

Epoksi və ya U-crete materialını rolik ilə iki və ya üç qat vurulmaqla əldə olunur.

  1. Yer örtüyünün təmiri olunur
  2. Astar qatı vurulur.
  3. Sonqat vurulur.

Self leveling

Epoksi materialının özü yayılmaqla əldə edilir.

  1. Yer örtüyünün təmiri olunur.
  2. Astar qatı vurulur.
  3. Qumlama işi görülür.
  4. Son qat astar vrulur.
  5. Son qat özü yayılan epoksi vurulur.