Termo izolyasiya – İstidən, Soyuqdan, Kondensasiyadan izolyasiya

Hazır lövhə şəkilində olan izolyasiya.

Yüksək nano texnalogiya ilə hazırlanmış hazır lövhə şəklində olan izolyasiyalar tikilinin daxilindəki istiliyin xaricə çıxmasının və xaricdən daxil olmasının qarşısını alır. Bunlar – EPS, XPS, Daş Yunu.

Püskürtmə ilə tətbiq olunan poleuretan tərkibli köpük izolyasiya.

Poliuretan tərkibli köpük yüksək təzyiq altında xüsusi püskürtmə aləti ilə istənilən səthə kəsməyə və montaja ehtiyac olmadan püskürtülür.

Sürmə vəya suvaq şəkilində tətbiq edilən izolyasiya.

Bu izolyasiya məhsulları yüksək texnalogiya ilə istidən və soyuqdan izolyasiya üçün hazırlanıb. Çox asanlıqla tətbiq etməklə əlavə suvağa ehtiyyac qalmır.

Hazır bloklar şəkilində olan, hörülə bilən izolyasiya.

Hörgü blokları öz məsaməli quruluşları ilə yüksək keyfiyyətli istilik izolyasiyasına və yüksək yükgötürmə qabiliyyətinə  malikdirlər.